Sharing Circles

We kunnen ons voorstellen dat er tijdens de Quest van alles bij je in beweging wordt gezet. Een van de manieren om je ervaringen te integreren is jezelf en je verhaal in te brengen in een groep – in een zogenaamde sharing circle. Je kunt er delen over je gevoelens, je ervaringen, je inzichten of steun vragen door bijvoorbeeld aanraking.

Het werken in de Sharing Circle is losjes gestructureerd. Van jou verwachten we dat je je houdt aan de regels die de doelstellingen van het proces bevorderen en tegelijkertijd de samenwerking, effectieve communicatie en de vertrouwelijkheid bevorderen.

Uitgangspunten voor de sharing circle:

  • Begin met een moment om aan te komen in de cirkel.
  • Verdeel de beschikbare tijd zodat iedereen evenveel tijd heeft voor zijn verhaal.
  • Elke deelnemer aan de cirkel deelt haar verhaal, de anderen luisteren.
  • Stilte kan onderdeel zijn van het verhaal, respecteer deze.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je grenzen.
  • Wat in de cirkel gedeeld wordt, blijft in de cirkel.
  • Neem bewust afscheid van de cirkel en de leden.
Translate »